dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIZIO
Ukończył Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (1994 r.), oraz Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków Architektury Politechniki Krakowskiej (2000 r.). Na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej otrzymał stopień doktora (2003 r.), oraz stopień doktora habilitowanego nauk technicznych (2018 r.).

W 1997 r. uzyskał uprawnienia do projektowania architektonicznego bez ograniczeń i od tego czasu prowadzi własną pracownię projektową. W latach 1998-2012 współpracował z architektem Adamem Ligierko, z którym prowadził pracownię Atelier Bizio+Ligierko. W 2011 r. otrzymał uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej.
Jest autorem ponad 60 zrealizowanych projektów z zakresu architektury mieszkaniowej, użyteczności publicznej, założeń urbanistycznych, oraz projektów architektury wnętrz. Najliczniejsza grupę zrealizowanych opracowań stanowią rewitalizacje budynków historycznych.

Od 1998 r. jest pracownikiem Politechniki Szczecińskiej (od 2009 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Od 2018 r. jest kierownikiem Katedry Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania na Wydziale Architektury ZUT, ponadto prowadzi autorską pracownię projektowania architektury wnętrz na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuki w Szczecinie. W pracy naukowej specjalizuje się w teorii architektury współczesnej, oraz problemach rewitalizacji miast w XXI w.

 
ATELIER BIZIO + KALERT
Od 2020 r. jest współwłaścicielem pracowni architektonicznej Atelier Bizio + Kalert. Pracowania zajmuje się projektowaniem architektonicznym i urbanistycznym, koordynuje także procesy inwestycji budowlanych. Specjalizuje się w projektach rewitalizacyjnych zabudowy z końca XIX i XX w. Szczegółowe informacje o pracowni znajdują się na stronie atbk.pl