Pracowania wykonuje szeroki wachlarz opinii i ekspertyzy, oraz współpracuje z inwestorami i projektantami w zakresie:

  • opinii i przygotowania procesu inwestycyjnego,
  • opinii i ekspertyz architektonicznych dotyczących istniejącej architektury (szczególnej architektury historycznej i możliwości jej adaptacji),
  • oraz współpracuje z rzeczoznawcami z innych dziedzin (m.in. konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe) w celu stworzenia ekspertyz służących inwestorom uzyskaniu odstępstw od istniejących przepisów budowalnych.