• PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
  (projekty wielobranżowe, pozwolenia na budowę, projekty techniczne, kosztorysy, koncepcje, programy funkcjonalno-użytkowe)
 • PROJEKTY ADAPTACJI I REWITALIZACJI
  (w szczególności w zakresie zabudowy historycznej)
 • NADZÓR I PROWADZENIE INWESTYCJI
 • PROJEKTY ARCHITEKTURY WNĘTRZ
 • PROJEKTY URBANISTYCZNE
  (w szczególności projekty rewitalizacji zespołów historycznych)
 • OPINIE I EKSPERTYZY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY