dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIZIO
Ukończył Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (1994 r.), oraz Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków Architektury Politechniki Krakowskiej (2000 r.). Na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej otrzymał stopień doktora (2003 r.), oraz stopień doktora habilitowanego nauk technicznych (2018 r.).

W 1997 r. uzyskał uprawnienia do projektowania architektonicznego bez ograniczeń i od tego czasu prowadzi własną pracownię projektową. W 2011 r. otrzymał uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej.
Jest autorem ponad 60 zrealizowanych projektów z zakresu architektury mieszkaniowej, użyteczności publicznej, założeń urbanistycznych, oraz projektów architektury wnętrz. Najliczniejsza grupę zrealizowanych opracowań stanowią rewitalizacje budynków historycznych.

Od 1998 r. jest pracownikiem Politechniki Szczecińskiej (od 2009 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Od 2018 r. jest kierownikiem Katedry Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania na Wydziale Architektury ZUT, ponadto prowadzi autorską pracownię projektowania architektury wnętrz na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuki w Szczecinie. W pracy naukowej specjalizuje się w teorii architektury współczesnej, oraz problemach rewitalizacji miast w XXI w.

 
ATELIER KRZYSZTOF BIZIO
Od 1997 r. w rożnych formach prowadzi autorską pracownię architektoniczną Atelier Krzysztof Bizio, która zajmuje się projektowaniem architektonicznym, konserwatorskim, urbanistycznym, oraz koordynacją inwestycji budowlanych. Specjalizuje się w projektach rewitalizacji zabudowy z końca XIX i XX w.